Deelnemers Netwerk

Deelnemers Netwerk

Voorzitter Jelte Ferweda info@indeknel.nu
Secretaris Carolien de Hoop info@indeknel.nu
Bestuurslid Voedselbank Gerrit Ullersma g.ullersma@gmail.com
Bestuurslid Diaconaal Platform Dronten Henri Brummelaar hbrummelaar@hotmail.com
Bestuurslid inhoudelijk programma Carolien de Hoop   info@indeknel.nu
SecretariaatRachel Happel info@indeknel.nu
Wijkverpleegkun-
digen Coloriet
Ilse Bouma i.bouma@coloriet.nl
  Hella Pijpstra h.pijpstra@coloriet.nl
Wijkverpleegkun-
digen Icare
Triny Reesink t.reesink@icare.nl
  Irene Kasteel i.kasteel@icare.nl
Flevomeer-bibliotheek Paulien Botman p.botman@flevomeerbibliotheek.nl
Speelgoed-bank Lies Koning
voorzitter@speelgoedbankdronten.nl

Welzijn 
Meerpaal
Mandy van Rijs Mandy.vanRijs@meerpaal.nl
Adviesraad Sociaal Domein en Diaconaal Platform Dronten Janny Soede jsoede@xs4all.nl
  Adviesraad Sociaal Domein Dronten Bas van Drongelen drogeleijn@solcon.nl
De Herberg Arie Arkenhout arieadriearkenbout@ziggo.nl
  Nico Prangsma herbergdronten@gmail.com
Voorheen Arme kant van Swifterbant Derk Buiter familiebuiter@hetnet.nl
   Open je hart Liane Wolfert Liane.wolfert@lwpc.nl
Maatschappelijke dienstverlening Flevoland MDF Henk Parker h.parker@mdflevoland.nl
Rowie Pietersz
r.pietersz@mdflevoland.nl
KBO/PCOBArie Arkenbout
rieadriearkenbout@ziggo.nl
Diaconaal Platform Dronten (DPD) Henri Brummelaar hbrummelaar@hotmail.com
Diaconie / Crisisopvang Mija Degenhardt j.degenhardt@upcmail.nl
Voedselbank   Gerrit Ullersma g.ullersma@gmail.com sc@voedselbankdronten.nl
Woningbouw (OFW) Henk Kos   henkkos@ofw.nl
Huisarts Paul Kemps PaulKemps@solcon.nl
Betty Dekker Fonds Bert van Vliet     info@bettydekker.nl
It’s Kringloop Lieke de Lange l.delange@itskringloop.nl
Vluchtelingenwerk Marlies Zwanenburg fam-zwanenburg@live.nl
Kerk en Samenleving  
Willibrord parochie Swifterbant
Lidy van Noort p.vannoort1948@kpnmail.nl  
Geert Popkema Jeugdfonds   Henk Verweij   henkverweij@solcon.nl
Gemeente Dronten Wilma Lokhorst w.lokhorst@dronten.nl
Vraag Elkaar  Hans Bosvelt hansbosvelt49@gmail.com